Tantes van Van Gogh | Negentien luxe appartementen

Beschikbaar
Verkocht
Deze zichtlocatie aan de Markt 25 is bijna veertig jaar lang in gebruik geweest als winkelruimte waar Jan de Roos zijn schoenen verkocht. In 2014 zijn deze activiteiten gestaakt en is de winkel gesloten. In de volksmond heet het pand dan ook ‘De Roos’. Gezien de staat van onderhoud van de woning is renovatie geen optie gebleken, en hebben de eigenaren besloten het pand te verkopen.
DC Bouw & Ontwikkeling heeft de taak op zich genomen om de meest markante hoek van Zundert, grenzend aan de Van Gogh tuin, te herontwikkelen. De afgelopen periode heeft goed overleg plaatsgevonden met de afgevaardigden van de Gemeente Zundert,
Stichting van Gogh en Architect Schoenmakers wat heeft geleid tot een plan wat past binnen de wensen van de partijen en veel draagvlak zal vinden binnen de Zundertse gemeenschap.
Het project bestaat uit 2 gebouwen die zijn gesitueerd aan de Markt (5 appartementen) en St. Elisabethlaan (14 appartementen) en wordt gefundeerd op een grote parkeerkelder. Er zal een voetgangersverbinding komen tussen het Vincent van Goghplein en de tuin van het Van Goghhuis
waardoor meer ruimtelijke samenhang ontstaat. Onderdeel van het plan is het renoveren van het Vincent van Goghplein. Het totale project zal de leefbaarheid en toegankelijkheid van dit unieke historische plekje in Zundert verhogen blijven waarborgen door de toekomstige bewoners.

Historische uitstraling

Doordat het pand aan de Markt wordt teruggebouwd zoals het was in de tijd van Vincent van Gogh, blijft de historische uitstraling van het dorpscentrum behouden. Veel Zundertenaren hechten waarde aan het pand “de Roos” zoals het in de volksmond wordt genoemd. Helaas heeft het huidige pand vele verbouwingen ondergaan en er is uit de verrichte onderzoeken gebleken dat er nog weinig originele details in het pand aanwezig zijn die stammen uit de tijd van Van Gogh. 
Het renoveren van dit pand en omvormen naar woonappartementen bleek financieel en bouwkundig niet haalbaar, vandaar dat voor herbouw in de oorspronkelijke staat is gekozen. Er blijft een detail bestaan van het huidige pand. De rechter zijgevel tussen het nieuw te bouwen pand en het Vincent van Goghhuis zal behouden blijven. De opening tussen deze 2 panden zal worden voorzien van een glasplaat zodat de oorspronkelijke zijgevel beter zichtbaar wordt.

Interieur impressies

360° interieur impressie

[wpvr id="776"]
[wpvr id="777"]

Omgeving Zundert

Zundert heeft een goed en hoogwaardig aanbod op het gebied van winkels en restaurants, en er zijn goede verbindingen met de grotere steden in de omgeving, zoals Etten-Leur, Breda en Roosendaal.

De ligging in de directe nabijheid van de A16/E19 van Breda naar Antwerpen zorgt voor een prima mogelijkheid voor woon-werkverkeer naar West- en Oost-Brabant, de Randstad en België.

Het jaarlijks hoogtepunt is het bloemencorso, dat in Europa zijn gelijke niet kent. Zundert had ook in het verleden al een creatieve inslag. Niemand minder dan de wereldberoemde schilder Vincent van Gogh is in het dorp geboren en getogen.

Brochure

Voortgang

Het plan ‘de Tantes van van Gogh’ heeft van 30 maart 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode is een aantal zienswijzen ingediend welke inmiddels zijn behandeld door de gemeente.

Er zijn als gevolg van de zienswijzen enkele aanpassingen gedaan op het plan:

- Minder volume van het gebouw aan de achterzijde, het gebouw telt daarmee nu één appartement minder
- De bovenverdieping ligt verder terug ten opzichte van het eerste ontwerp
- Er is meer groen verwerkt in het ontwerp van het achterste gebouw

Op 11 oktober wordt het plan, de zienswijzen en de reacties daarop besproken in de Ronde.

Op 31 oktober is het plan vastgesteld in de gemeenteraad.

Van 8 december 2017 tot en met 18 januari 2018 heeft het raadsbesluit ter inzage gelegen voor een eventueel beroep.

Op 12 januari 2018 is een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State door de Protestantse Kerk Zundert inclusief een verzoek tot voorlopige voorziening.

Op 13 februari 2018 is door de gemeente Zundert hiervoor het verweerschrift ingediend bij de Raad van State.

Op 9 april 2018 heeft de zitting voor de voorlopige voorziening plaatsgevonden. Het verzoek van de Protestantse Kerk tot voorlopige opschorting van het nieuwe bestemmingsplan werd toegekend omdat er nog geen hydrologisch onderzoek had plaatsgevonden waaruit bleek of er negatieve gevolgen zullen zijn voor de grondwaterhuishouding rondom de kerk. Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau GeoSonda en is geconcludeerd dat er géén schadelijke gevolgen te verwachten zijn voor de bomen en graven van de Protestantse Gemeente Zundert. Aan de rechter is vervolgens verzocht de voorlopige voorziening te schorsen zodat de bouwvergunning aangevraagd kan gaan worden.

Op 26 juli 2018 is dit verzoek bij de Raad van State behandeld, tegelijk met het beroepschrift van de Protestantse Gemeente Zundert. 

Op woensdag 8 augustus 2018 heeft de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan en is het beroep van de Protestantse Gemeente Zundert ongegrond verklaard.

In december 2018 is de aanvraag ingediend bij de gemeente Zundert voor de benodigde omgevingsvergunning voor de bouw van 19 appartementen.

Op 15 februari 2019 is deze benodigde omgevingsvergunning verleend door de gemeente Zundert.

Gedurende de bezwaartermijn zijn in maart 2019 twee bezwaarschriften ingediend op de verleende omgevingsvergunning.

Op 8 mei heeft een hoorzitting plaatsgevonden tijdens welke de ingediende bezwaarschriften zijn behandeld door een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Op 11 juli 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Zundert besloten om de bezwaren, het advies van de bezwaarcommissie volgend, na enkele aanpassingen te weerleggen.

Het voornemen is om in september 2019 de verkoop te starten.

Start verkoop: 15 en 16 november

U heeft er even op moeten wachten, maar het is eindelijk zover; het project "Tantes van Van Gogh" gaat de verkoop in.

De reeds ingeschreven geïnteresseerden worden persoonlijk uitgenodigd door Van Hassel Makelaars om op 15 of 16 november langs te komen voor informatie, een verkoopbrochure en een prijslijst.

Staat u nog niet ingeschreven maar heeft u interesse? Neem dan contact op met Van Hassel Makelaars zodat u nog ingedeeld kunt worden voor de informatie-sessies.

We zien u graag terug op 15 of 16 november!

In samenwerking met

Van Hassel
Makelaars
Bouwbedrijf
gebroeders Nouws
Architecten Buro Schoenmakers

Brochure aanvragen

Vul uw contactgegevens in om een geprinte en/of digitale
Tantes van Van Gogh brochure te ontvangen.

  Uw naam *

  Uw e-mailadres *

  Uw telefoonnummer *

  Uw adres

  Uw postcode

  Uw woonplaats

  Ik heb de privacy verklaring gelezen en ga akkoord met de inhoud.

  Ik ontvang graag ook een digitale versie per e-mail.

  Velden met een * zijn verplicht.

  Contact

  Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over onze projecten?
  Neem contact met ons op.
  adres
  Prinsenstraat 59
  4881 VA Zundert
  telefoon
  +31(0)6 430 033 77